10 belangrijke trends voor fabrikanten

Leestijd: 3 minuten

mckinsey2030-top

McKinsey&Company heeft onderzocht hoe producenten van consumentengoederen er in 2030 voorstaan. Dit levert een interessante lijstje op. Met digitale supermarkten en nieuwe niches.

A. Verandering in consumentengedrag.

Consumentengedrag polariseert. Belangrijker dan ooit is dat fabrikanten kiezen: voor welke segmenten en kanalen gaan ze? En voor welke niet?

1. De massamarkt stagneert.
In 2030 kan 25% van de West-Europeanen met pensioen. Het gemiddeld besteedbare inkomen daalt hierdoor, waardoor er minder bereidheid is om hoge prijzen te betalen. Producenten van massaproducten zijn hierdoor niet langer in staat prijsstijgingen door te belasten aan klanten, zonder aan marktaandeel te verliezen. Kostenreductie wordt hierdoor nog belangrijker.

2. Groei in niches.
Terwijl de massamarkt krimpt, bloeien kleine, maar winstgevende niches op. Bijvoorbeeld rond gezond eten en producten die makkelijk, milieuvriendelijk of gepersonaliseerd zijn. Op dit moment stelt al een derde van de Europeanen hier meer voor te willen betalen. Bedrijven die op deze niches willen inspelen moeten innovatief, snel en ‘agile’ zijn.

3. Fragmentatie van kanalen en prijsvechters.
Klanten, die trouw zijn aan één type winkel, worden nog zeldzamer. Prijsvechters spelen hierop in. Terwijl veel winkelformules stagneren, groeien zij de komende tijd met 5% per jaar. Dit is een kans voor fabrikanten van private-labels.

4. Digitale supermarkten.
De online supermarkt groeit langzaam, maar gestaag in Europa. Het wordt een steeds belangrijkere inkomstenbron voor zowel winkelketens als producenten. Het aandeel van e-supermarkten kan in 2030 oplopen tot 15%.

Doordat online kopers geneigd zijn steeds dezelfde producten te kopen, wordt het heel belangrijk voor producenten om een vaste plek op het digitale boodschappenlijstje te krijgen. Het gevecht om schapruimte verschuift naar een gevecht om aanwezigheid in apps, op websites en in zoekmachines.

B. Verandering van de industrie
Maar niet alleen consumentengedrag verandert. De producenten van consumentenproducten veranderen zelf ook. Belangrijke ontwikkelingen zijn verticale integratie, digitalisering en agressieve kostleiderschap.

5. Verticale integratie en nieuwe modellen.
Met name in online retail wordt verticale integratie het nieuwe normaal. E-commerce pioneers zoals Amazon zijn zo in veel categorieën actief. En gespecialiseerde start-ups verkopen producten direct aan consumenten, zoals scheermesjes of ‘functional foods’.  Vaak doen ze dit op basis van abonnementen.

Dergelijke ontwikkelingen veranderen de dynamiek in de industrie fundamenteel. Interessant is dat sommige producenten een compleet eigen distributiekanaal gaan introduceren, buiten de reguliere kanalen om.

6. Digitalisering van processen.
Vooruitlopende producenten gebruiken digitaal daarbij om hun klantcontact en waardeketen slimmer in te richten. Zo kunnen ze klanten in de kleinste niches bereiken, sneller op groeimarkten inspelen en een structurele premiumpositie creëren.

Huidige voorlopers weten hun kosten al tot 30% te besparen. Tegelijkertijd kunnen ze sneller gepersonaliseerde producten maken.

7. Kostleiderschap en consolidatie.
Activistische investeerders stimuleren vernieuwing en gaan voor kostleiderschap. Grotere efficiency en lagere kosten leiden tot agressieve prijsconcurrentie. Zo winnen ze marktaandeel en kunnen ze nieuwe overnames doen om hun bereik verder te vergroten.

C. Externe invloeden
En tenslotte is er een aantal externe krachten, dat vernieuwing stimuleert.

8. Strengere regelgeving.
Overheden, zowel op Europees als landelijk niveau, introduceren de komende jaren nieuwe maatregelen om consumenten beter te beschermen en maatschappelijke ondernemen te stimuleren. Dit maakt het leven van producenten lastiger. Maar het creëert ook kansen voor bedrijven die voorlopen op dit gebied

9. Kwetsbare aanvoer.
Een lastigere uitdaging is het effect van natuurrampen en politieke instabiliteit. Zeker in industrieën waar alles aan elkaar verbonden is.

Belangrijke antwoorden zijn snelle waarschuwingssystemen of alternatieve aanvoerroutes. Net als verregaande verticale integratie.

10. Nieuwe arbeidsnormen.
In West-Europa staat de 40-urige werkweek onder druk, net als langdurige trouw aan de werkgever en homogene arbeidersklassen.

McKinsey&Company stelt dat de invloed hiervan structureel wordt onderschat. Jonge werknemers zijn minder loyaal en vragen om meer vrijheid, maar blijven tegelijkertijd tot een hogere leeftijd aan het werk. Bedrijven die met nieuwe voorwaarden talent weten aan te trekken, krijgen een belangrijk concurrentievoordeel.

D. Het model van de toekomst.
Hamvraag is daarmee: hoe ziet het model van de toekomst eruit? Slechts een kleine groep producenten slaagt met een individueel model. Voor de rest is de uitdaging meerdere modellen te combineren.

mckinsey2030

Basics.
Deze bedrijven focussen zich op standaardisatie en efficiency en snijden in hun operationele kosten. Ze worden ‘category killers’.

Niche.
Aan de andere kant zitten de premium markten. Deze producenten kiezen voor ‘agile’ benaderingen en slimme technieken. Zo weten ze hun productie en ontwikkeling te versnellen en beter in te spelen op de nieuwe consumentenvraag.

Private-label.
Andere bedrijven richten zich vol op de productie van private-labels. Niet als een extraatje, maar als een serieuze bron van inkomen. Op deze manier kunnen producenten ook makkelijker aanvoerder worden in hun categorie en hun eigen merken beter ondersteunen.

Direct naar de klant
Sommige fabrikanten zijn inmiddels begonnen met hun eigen online en offline distributiekanalen. Belangrijk is dat zij deze kanalen scherp scheiden van hun traditionele kanalen, om conflicten te voorkomen en nieuwe proposities de ruimte te geven snel te groeien.

Lees het hele artikel hier

Met dank aan Sebastiaan Vaessen voor de tip.

3 november spreek ik op eHome&Deco

Leestijd: Minder dan 1 minuut

nestehome

Donderdag 3 november geef ik een lezing op eHome&Deco van Emerce en Sanoma. Ik spreek om 10:35 in de Theaterzaal en vertel hoe merken in het digitale tijdperk gebouwd worden.

Digitale marketing draait om innovatie
Veel merken zitten gevangen in een reclamewedloop. Dit komt door een gebrek aan innovatie. Merken die digitaal slim inzetten, vallen niet zozeer op met hun campagnes, maar met hun innovatieve services.

Waar reclame consumenten verleidt iets te willen, zorgen slimme services dat ze meer kunnen. Want service is het nieuwe massamedium. Marketing verschuift zo van woorden naar daden. Codewoorden zijn Seamless, Growth-hacking en Storytelling: digitale services versoepelen cruciale handeling op een manier die schaalbaar is en praatwaarde creëert.

Marketingstrateeg Ingmar de Lange deelt zijn onderscheidende visie op deze ontwikkeling. Met praktische voorbeelden binnen Home Deco en succescases van grote internationale merken.

Hier staat meer over mijn lezing.

Handig: elke klant heeft deze 30 behoeftes

Leestijd: 1 minuut

closeup-gezicht

De piramide van Maslow is een belangrijke inspiratiebron voor merkbouwers. We kunnen de 4 lagen van zijn ‘hierarchy of needs’ makkelijk oplepelen. Maar het is lastiger deze lagen te vertalen naar concrete consumentenbehoeftes: wat moet het merk precies doen om hierop in te spelen?

Bain & Company heeft daarom een online onderzoek gedaan, zo schrijft Harvard in een interessant artikel (leesvoer!). Het vroeg 10.000 consumenten hoe ze naar 50 Amerikaanse bedrijven keken. Met de resultaten lukte het Bain om de piramide van Maslow concreter in te vullen. Dit resulteerde in 30 concrete klantbehoeften. Deze zijn lekker bruikbaar.

Als ik hier naar kijk, wordt mijn gevoel bevestigd, dat merken zich vooral moeten focussen op de lagere regionen van de keten. Uiteraard is het mooi om hoog te zitten. En idealiter is dat ook het geval.

Maar het is meestal al een flinke kluif om de onderste lagen goed in te vullen. En vaak heeft dit ook het grootste effect. Succesvolle startups zitten vrijwel allemaal op ‘lage’, basale waarden. Ze zijn succesvol doordat ze een bepaalde handeling ‘seamless’ maken, bijvoorbeeld betalen, op vakantie gaan of van A naar B reizen. Zie ook dit artikel dat ik in 2014 schreef voor Tijdschrift voor Marketing: Merken, zak omlaag in de Maslowketen!

Of, zoals Harvard schrijft: “Well-designed online businesses make many consumer interactions easier and more convenient. Mainly digital companies thus excel on saves time and avoids hassles.”

Maar uiteraard is het fijn als je ook een stap hoger kunt gaan. Bedrijven, die ook een emotionele connectie met hun klanten weten te maken, hebben een betere NPS. Fysieke winkels zijn hierbij in het voordeel, zij scoren beter op status dan online uitdagers. Het artikel beschrijft dan ook welke waarden voor welke branche het belangrijkste zijn.

maslowketendoorbain

Opfrisser: dit is Behavioral Design

Leestijd: 2 minuten

knop

Behavioral Design is een populair vakgebied. En je hebt er vast een buikgevoel bij. Maar wat is het precies? 1843 van The Economist geeft een mooi overzicht.

B.J. Fogg is grondlegger van het vakgebied. En één van zijn studenten, Nir Eyal, schreef het succesvolle boek: Hooked: How to Build Habit-Forming Products.

Uitgangspunt van Fogg was dat computers ons niet alleen moeten helpen handelen te verrichten. Ze moeten ons ook verleiden deze dingen beter te doen. Bijvoorbeeld beter studeren, gezonder leven of vaker sporten. Hiervoor gebruikte hij psychologische inzichten.

Hij ontdekte dat voor gedragsverandering 3 dingen gelijktijdig moeten gebeuren. Of het nu gaat om een auto kopen, je mail checken of 20 push-ups doen: je moet het willen, kunnen en getriggerd worden. Een trigger is dus alleen effectief als je gemotiveerd bent of als het makkelijk is. Als het moeilijk is, word je gefrustreerd. Als je niet gemotiveerd bent, ga je je ergeren.

Belangrijk: frustratie is volgens Fogg makkelijker te verhelpen dan irritatie. Het is dus effectiever iets makkelijker te maken, dan om de motivatie te vergroten. Ofwel: een bank kan met een mooie advertentie mensen motiveren een rekening te openen. Maar het werkt beter als het aantal clicks om dit te doen wordt teruggebracht.

Netflix heeft een succesvolle combinatie van willen, kunnen en een trigger. Als je klaar bent met House of Cards, begint de volgende episode automatisch te spelen. Tenzij je zegt dat dit moet stoppen. Maar: je wilt de aflevering zien en het is makkelijker om verder te kijken, dan te stoppen. En dus werkt deze Hot Trigger als een dolle, in de meeste gevallen kijk je verder.

Hot Triggers zijn belangrijk voor het ontstaan van nieuwe gewoontes. Denk ook aan het rode bolletje van Facebook of het geluidje van WhatsApp. Hot Triggers benaderen je precies op dat moment, dat je zin hebt in de handeling. Want de belangrijkste negen woorden van Behavioral Design zijn volgens Fogg: “Put hot triggers in the path of motivated people.” Bewaar deze zin dus op een tegeltje.

Hoe directer en intenser de eerste gebruikservaring daarbij is, hoe groter de kans dat de handeling een gewoonte wordt. Daarom krijg je direct een glas champagne als je Business Class vliegt. En besteedt Apple veel zorg aan het eerste contact met je nieuwe iPhone.

Een ander belangrijk principe: zorg dat mensen zich succesvol voelen. Instagram biedt je filters om je foto aan te scherpen. Zo voel je je al een getalenteerde fotograaf, voordat je überhaupt een foto hebt geplaatst.

Belangrijk is ook variatie. Als je na een handeling steeds dezelfde beloning krijgt, is het effect minder groot, dan wanneer de uitkomst verschilt. Daarom toont Facebook steeds hetzelfde rode bolletje, maar weten we nooit precies wat er echter zit. Heeft iemand onze foto heeft geliked? Een bericht achtergelaten? Of is er een foto geplaatst voor een evenement dat we volgen? En dus blijven we nieuwsgierig klikken.

Een ander voorbeeld van gedragsbeïnvloeding: Facebook plaatst je nieuwe profielfoto altijd prominent in de feed van je vrienden. Want het begrijpt dat dit een moment is, waarop je kwetsbaar bent. Iedere nieuwe like van een vriend trekt je weer een stukje verder het platform in.

Kortom: marketing is groot geworden door mensen te motiveren – of ‘te verleiden’ – met massamedia. Maar Fogg toont ons dat we beter wat simpeler en functioneler kunnen denken: hoe maken we het eenvoudig om iets te doen? En met digitale media is dit makkelijk, meetbaar en schaalbaar geworden.

Met dank aan de nieuwsbrief van SUE Amsterdam voor de leestip.

Kunstmatige intelligentie in 7 stappen

Leestijd: 1 minuut

her

Het internet draait om strijd: wie wordt de monopolist van een domein?

Eerst ging deze om bereik: wie wordt het grootste medium? Toen draaide het om ‘search’, daarna om de ‘social graph’: wie verbindt het beste mensen aan elkaar?

Nu gaat de strijd om service: welke partij gebruik je straks om assistentie te vragen? Bijvoorbeeld als je een taxi, pizza of recept wilt. Of als de lichten moeten worden gedimd?

Apple’s Siri? Google Home? Amazon Echo? WeChat? Ik vind dit een bijzonder interessante ontwikkeling. Service is daarmee echt een massamedium aan het worden, zoals ik eerder schreef.

Belangrijk is AI: de mate waarin een computer in staat is je te begrijpen. Dit artikel is leuk leesvoer: welke assistent geeft je superkrachten? Het maakt onderscheid tussen 7 fases.

superpowers

1. Kennis
Intelligentie draait om veel dingen weten. Google heeft hier gewonnen.

2. Begrip
Belangrijk is vervolgens interpretatie: wat bedoel je precies? Dit domein draait om stemherkenning, de herkenning van lichaamstaal, gezichtsherkenning en de vertaling van tekst.

Microsoft zegt dat stemherkenning nu een foutratio van 6.3% heeft. Mensen zitten rond de 4%.

3. Assistentie
In dit domein zitten Amazon Echo en consorten. Hier gaat het om hulp. Wat heb je nodig en hoe kan jouw productiviteit worden vergroot?

Reageren op een hulpvraag is belangrijk, maar pro-activitiet ook: de assistent moet weten wat je nodig hebt, zonder dat je er om vraagt. Bijvoorbeeld een filemelding gebaseerd op de verwachting dat je zo naar huis rijdt.

4. Complexiteit
Intelligentie kan ook complexe informatie terugbrengen tot een eenvoudige kern. Bijvoorbeeld grote juridische documenten vertalen naar een kernachtig overzicht. Of complexe marktinformatie terugbrengen tot een strategisch inzicht.

5. Creativiteit
Dit is het vermogen om tot nieuwe ideeën te komen. Bekende concepten moeten naar nieuwe situaties worden vertaald. Hier wordt druk mee geëxperimenteerd, zoals AI dat een trailer helpt te maken of muziek schrijft.

6. Emotionele intelligentie
Hier ligt één van de grootste uitdagingen: het begrijpen en toepassen van intelligentie om een doel te bereiken. Als mensen worstelen we hier vaak nog mee. De interpretatie van emotie is belangrijk.

De film Her is een goed voorbeeld.

7. Bewustzijn
Hier zit de heilige graag en het Terminator-schrikbeeld. Machines krijgen een bewustzijn. Voorlopig nog flinke toekomstmuziek.

Bij dit alles lijkt de grote uitdaging niet zozeer om slimme apparaten te maken. Maar om ervoor te zorgen dat deze het leven van mensen makkelijker maken. En ons dus ‘superkrachten’ geven.

Ofwel: leuk dat de machine iets kan. Maar gaat een handeling daardoor veel sneller, kost deze een stuk minder moeite of is de uitkomst significant beter?

Druk nu op de Home-knop van je iPhone en vraag Siri een afspraak met een vriend van dinsdag naar woensdag te verplaatsen. En je voelt waar de schoen wringt :).

Lees het hele artikel

Om te stelen: 50 strakke merkboeken

Leestijd: Minder dan 1 minuut

googlebrandguide

En ineens staat het op je to-do-lijstje: maak een boek over ons merk. Je weet precies wat een merkboek is. En wat het moet doen.

Maar wat hoort er allemaal in? Waar moet je op letten? En hoe doen hedendaagse merken het?

Heftige vragen. Met een simpel antwoord. Want hier staan 50 merkboeken van bekende en inspirerende merken.

Het antwoord: eerst service of klanten?

Leestijd: 1 minuut

kipei

Succesvolle digitale merken creëren platformen. En die worden gebouwd met twee dingen: een innovatieve service en groep enthousiaste klanten. Dit zorgt voor een kip-ei-probleem. Bij welke begin je: de service of de klanten?

Harvard Business Review geeft antwoord: begin met de service. Zo blijkt na studie van Uber, Etsy en Airbnb.

Les 1: denk als een klant.
De oprichters van Airbnb vroegen zich af: welke diensten zouden we gebruiken als Airbnb niet zou bestaan? Het antwoord was Craigslist. Dus plukten ze een lijst met aanbieders van huizen van Craiglist. Ze stuurden hen een bericht of ze ook gebruik wilden maken van Airbnb. De eerste stap voor hun service was zo gezet.

Les 2: creëer een betere ervaring. 
Maar de eerste bezoekers vergeleken het aanbod van Airbnb met hotels. En hotels hadden veel geliktere foto’s. Dus nam Airbnb een risico. Het koos voor een aanpak die de klantervaring verbeterde, maar niet schaalbaar was. Het huurde professionele fotografen in om foto’s te maken van de huizen.

Het aanbod van Airbnb werd hierdoor aantrekkelijker. Maar er kwam ook een nieuwe standaard voor fotografie op de site. Nieuwe aanbieders moesten deze overnemen, om te kunnen concurreren met het bestaande aanbod.

Een ander voorbeeld: Uber startte met Uber Black, de luxe dienst met professionele chauffeurs. Zo zorgde het ervoor dat de eerste klanten een bijzondere ervaring kregen. Dit zorgde voor rumoer. En wederom voor een nieuwe standaard, waar ook andere chauffeurs zich aan moesten houden.

Les 3: slim opschalen
Toen Uber de juiste service had gevonden, ging het op zoek naar schaalgrootte. Belangrijk bleken de juiste klanten op het juiste moment.

Beiden vonden ze in de steden die het grootste gat hadden tussen vraag en aanbod van taxi’s. Daar lanceerden ze op momenten waar de vraag ook nog eens het grootste was. Bijvoorbeeld gedurende grote concerten. Op die piekmomenten zorgden ze ervoor dat passagiers een bijzondere ervaring hadden, die ze doorvertelden.

Deze strategie heeft twee voordelen: je concurrent ziet je minder snel als een bedreiging. Je pakt op deze drukke momenten geen klanten af, je concurrent kan de vraag immers niet aan.

Een ander voordeel is dat klanten minder kritisch zijn. Ze zijn blij dat ze een taxi kunnen vinden. De kans op negatieve rumoer is minder groot.

Kortom: als het service deugt, komen de klanten vanzelf. En zij doen de marketing voor je.

Lees het hele artikel

Een ezelsbruggetje voor innovatie

Leestijd: Minder dan 1 minuut

duikerinnovatie

Een leuk artikel op Medium met een ezelsbruggetje voor innovatie.

Specifieker is beter dan algemeen
I have an idea for “an app to take photos”
I have an idea for “an app to take photos while moving”
I have an idea for “an app to take photos while moving under water”

Nieuw is beter dan bekend
I want to “make a computer which can book air-tickets”
I want to “make an AI code which can book air- tickets”
I want to “make an organic-AI which can book air- tickets”

Vreemd is interessanter dan vertrouwd
I would like to “make an office chair which looks like a sofa”
I would like to “make an office chair which looks like a boat”
I would like to “make an office chair which looks like a magazine”

Lees het hele artikel.

Uitblinker bij Ziggo

Leestijd: Minder dan 1 minuut

zzpuitblinker

Mountview, mijn bedrijf, bestaat uit een team van meerdere mensen. Maar er is er maar één in vaste dienst. En dat ben ik. Daarmee ben ik kleine zelfstandige. Of, iets lekkerder: ZZP-er.

Ziggo heeft een videoprogramma voor ZZP-ers. Daarin lichten ze wekelijks een bijzondere ZZP-er uit. Deze week mocht ik op het podium.

Hier staat het resultaat

Politici lijken op toiletpapier

Leestijd: 1 minuut

trumptoilet

Een klassiek model binnen merkstrategie is dat van Rossiter & Percy. Kortweg stellen zij dat verschillende merken een verschillende soort betrokkenheid hebben. Deze delen ze in ‘hoog en laag’ en ‘positief en negatief’. Zo ontstaan er 4 kwadranten.

Als voorbeeld: Bier is leuk. Maar het is niet heel belangrijk welk merk je drinkt. De betrokkenheid is dus ‘positief’, maar ‘laag’. Vakantie is ook leuk. Maar het is juist heel belangrijk dat je de juiste aanbieder kiest.

Ieder kwadrant heeft zo z’n eigen regels. Neem het kwadrant ‘negatief’ maar ‘hoge betrokkenheid’. Hier zitten hypotheken. Daarvoor stellen de auteurs dat de boodschap best complex mag zijn. En dat voor vergelijkende reclame gekozen mag worden. Als de doelgroep zich maar herkent in de levenshouding van de afzender. Hypotheekvertrekkers benadrukken daarom steevast er ‘voor mensen als jij’ te zijn.

Politiek zit van oorsprong in dit domein. Politici laten zien dat ze zijn zoals hun kiezers. Ze overtuigen met hun argumenten. En ze vergelijken die met die van hun concurrenten.

Maar het lijkt alsof politiek verschuift. De betrokkenheid is nog steeds ‘negatief’. Maar deze lijkt ook onbelangrijk te worden. Dit is het kwadrant van wasmiddelen, aspirines en toiletpapier.

Hiervoor geldt: maak eenvoudige claims. En denk in ‘probleem vs. oplossing’. De claims mogen extreem zijn. Als ze de nieuwsgierigheid maar prikkelen. De waardering van de boodschap is minder belangrijk.

Ik herken veel ‘hedendaagse politici’ in deze benadering. En het valt niet te ontkennen dat hun benadering werkt. Maar wat zorgwekkend is: we lijken politiek daarmee net zo belangrijk te vinden als ons toiletpapier.

Leestip: The Economist over ‘post-truth politics’.